Avtalsförsäkring KFO-LO

Avtalsförsäkring KFO-LO är det samlade kollektivavtalade försäkringsskyddet för arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och förbund inom LO. Även tjänstemän födda 1981 och senare på avtalsområdet Handels tjänstemän omfattas av Avtalsförsäkring KFO-LO.

Fremias avtal utgår från två grundprinciper: Enkel administration och låg kostnad. När de två principerna inte är förenliga prioriteras kostnaden.

Försäkringar för arbetare

Fremia tecknar självständiga avtal med LO. Pensions- och försäkringsavtalen är uppbyggda för att spegla villkoren inom det av Svenskt Näringsliv tecknade avtalspension SAF-LO (ASL). Avtalen kan delas upp i ålderspension och riskförsäkringar och benämns gemensamt som Avtalsförsäkring KFO-LO.

Som arbetsgivare sköter du all administration av Avtalsförsäkring KFO-LO via Sveriges största valcentral Pensionsvalet. Pensionsvalet fungerar som ett nav för såväl pension som övriga försäkringar.

Dina anställda omfattas av den helt premiebestämda tjänstepensionen GTP och får möjlighet att själva välja förvaltare inom ett prispressat utbud.

Därtill har dina anställda eller hens efterlevande rätt till förmåner vid arbetsskador, sjukdom, dödsfall och föräldraledighet.

Inom Avtalsförsäkringar KFO-LO omfattas arbetstagaren av följande försäkringar

  • Tjänstepension GTP.
  • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS.
  • Avtalsgrupplivförsäkring AGL.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA.
  • Föräldrapenningtillägg FPT.
  • Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive LFU läkekostnadsförsäkring.

Men det finns undantag om du har kollektivavtal för förskola, fritidshem och fristående skola eller hälsa, vård och övrig omsorg. De arbetare på dessa avtalsområden som fortfarande rapporteras till KTP 2 omfattas inte av Avtalsförsäkringar KFO-LO, men har motsvarande skydd ändå.

Omställningsavtal KFO-LO

De medlemmar i Fremia som har anställda som omfattas av Avtalsförsäkring KFO-LO omfattas även av omställningsavtalet KFO-LO.

Premier till omställningsavtal KFO-LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring KFO-LO.