Grupplivförsäkringar

TGL och AGL

Grupplivförsäkringen ger ersättning till de efterlevande om en medarbetare anställd av en medlem i Fremia skulle avlida.

Så funkar grupplivförsäkring

TGL, tjänstegrupplivförsäkring, och AGL, avtalsgrupplivförsäkring, ger en skattefri engångsersättning till efterlevande vuxna och barn till medarbetaren. Under vissa förhållanden kan även begravningshjälp betalas ut till dödsboet.

TGL

Tjänstegrupplivförsäkring

TGL gäller för tjänstemän anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Fremia.

AGL

Avtalsgrupplivförsäkring

AGL gäller för arbetare anställda av arbetsgivare som är medlemmar i Fremia. AGL gäller även för tjänstemän som omfattas av kollektivavtal för Tjänstemän inom handeln mellan Fremia och Handels.

Administrera grupplivförsäkringen

Du som har KTP för dina tjänstemän rapporterar årsvis årslönesumma till Folksam för TGL.

AGL för dina arbetare rapporteras i och med att du läser in lönefilen för GTP varje månad hos Pensionsvalet.

Du som har ITP för alla dina tjänstemän, får välja mellan ett antal försäkringsbolag att teckna TGL-försäkring i. Då rapporterar du till valt bolag enligt deras rutiner.

Om någon av dina medarbetare skulle avlida, behöver du som arbetsgivare göra en så kallad dödsfallsanmälan. Kontakta respektive försäkringsadministratör (Folksam, Pensionsvalet eller annat, valt bolag) för att få mer information.