Företags­försäkring för personlig assistans

En bra företagsförsäkring skyddar företaget och tryggar verksamheten mot ekonomiska förluster som en skada kan innebära.

Alla verksamheter inom personlig assistans behöver en bra företagsförsäkring. Företagsförsäkringen ingår dock inte i medlemskapet. Fremia har därför, tillsammans med Söderberg & Partners, tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som är en utav de mest omfattande på marknaden. Den ger er en grundtrygghet i vardagen – till en mycket förmånlig premie.

Vad innehåller försäkringen?

Egendomsförsäkring

Om ni drabbas av inbrott eller om företagets egendom skadas på annat sätt genom exempelvis brand eller s k drulle kan de ersättas av försäkringen. Ni kan välja vilket försäkringsbelopp ni vill ha beroende på hur mycket egendom företaget äger.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan. Det kan till exempel vara avbrott som är orsakad av en vattenskada som innebär att företaget inte kan bedriva sin verksamhet. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter, det kan även vara kostnader för att exempel ersättnings lokaler.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge företaget ersättning om man blir skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning. Folksam ersätter kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Rättskyddsförsäkring

Verksamheten kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Överfallsförsäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i personalen blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets och dödsfallsersättning.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen omfattar företagets anställda under arbetstid. Man kan få krisersättning från försäkringen för behandling hos psykolog i samband med ersättningsbar sakskada, rån eller överfall. Försäkringen gäller för 10 behandlingstillfällen.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Till exempel förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg:

  • VD Styrelseansvarsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Sjukavbrott/ersättarlön
  • Allrisk portabel utrustning

Vad kostar det?

Försäkringspremien är baserad på antalet anställda samt önskat försäkringsbelopp. Exempelvis:

  • Försäkringsbelopp egendom 50 000 kr, 5 anställda (heltid/år)=3 203 kr/år
  • Försäkringsbelopp egendom 250 000 kr, 5 anställda (heltid/år)= 8 468 kr/år

Vill du teckna företagsförsäkringen eller veta mer?

Kontakta Söderberg & Partners.

Uppdaterad
den 29 december, 2020