Företagsförsäkring för förskolor och skolor

En bra företagsförsäkring gör att både medarbetare och barn kan känna sig trygga på arbetsplatsen. Du som arbetsgivare kan få hjälp vid en eventuell skada.

Tillsammans med Söderberg & Partners har vi tagit fram en företagsförsäkring anpassad för förskolor och skolor och som är en av de mest omfattande på marknaden. Den ger dig en grundtrygghet i din roll som arbetsgivare och chef till ett riktigt bra pris. Företagsförsäkringen ingår inte i medlemskapet.

Vad innehåller försäkringen?

Egendomsförsäkring

Om sakerna som finns på skolan skulle skadas eller bli stulna kan de ersättas av försäkringen. Det gäller till exempel inventarier och skolmaterial. Ni kan välja vilket försäkringsbelopp ni vill ha beroende på hur mycket egendom verksamheten äger.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar kan den ekonomiska avbrottsförlusten bli betydligt större en själva egendomsskadan.Det kan till exempel vara avbrott som är orsakad brand eller vattenskada som innebär att skolan inte kan bedriva sin verksamhet. Avbrottsförsäkringen träder då in och betalar utebliva intäkter.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge skolan ersättning om man blir skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Försäkringsbolaget utreder och förhandlar med den som kräver ersättning.Folksam ersätter kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till tio miljoner kronor.

Rättskyddsförsäkring

Skolan kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Överfallsförsäkring

Försäkringen ger ersättning om någon i personalen blir utsatt för fysiskt våld. Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets och dödsfallsersättning.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen omfattar skolans anställda under arbetstid. Man kan få krisersättning från försäkringen för behandling hos psykolog i samband med ersättningsbar sakskada, rån eller överfall. Försäkringen gäller för tio behandlingstillfällen.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget. Till exempel förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Försäkringen kan även kompletteras med följande tillägg

  • VD- och styrelseansvarsförsäkring
  • Fastighetsförsäkring (för de som äger skolbyggnaderna)
  • Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn (för de kommuner som inte har kommunal försäkring)
  • Tjänstereseförsäkring
  • Epidemiavbrott
  • Sjukavbrott/ersättarlön

Vad kostar det?

Premien baseras på valt lösegendomsbelopp samt antalet anställda.

Räkneexempel

  1. Försäkringsbelopp baserat på egendom till ett värde av 25 000 kr och två anställda ger en årspremie på 2 404 kr.
  2. Försäkringsbelopp baserat på egendom till ett värde av 250 000 kr och fyra anställda ger en årspremie på 6 737 kr.

Vill du teckna företagsförsäkringen eller veta mer?

Kontakta Söderberg & Partners.

Uppdaterad
den 30 september, 2020