Företags­försäkringar

Teckna en trygg försäkringslösning som är designad för just din verksamhet.

Våra företagsförsäkringar är skräddarsydda för våra medlemmars vanligaste verksamhetsområden. Företagsförsäkringarna ingår inte medlemskapet, utan tecknas separat.

Traditionella företagsförsäkringar utgår ofta från att de flesta företag är stöpta i samma form. Fremias företagsförsäkringar är däremot skräddarsydda och anpassade för våra medlemmars vanligaste verksamhetsområden. Försäkringarna ska ge det skydd som behövs och täcka företagens verkliga risker.

Skräddarsydda företagsförsäkringar

Fremias företagsförsäkringar har en fullgod försäkringsomfattning med relevanta tillägg för varje bransch. Försäkringarna förmedlas av Söderberg & Partners, Folksam är försäkringsgivare. Nedan kan du läsa mer om innehållet i respektive försäkring.

Teckna en företagsförsäkring

Vill du teckna en av Fremias förmånliga företagsförsäkringar, eller vill du veta mer om försäkringsinnehållet? Kontakta försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners.

Skicka ett mejl till fredsgatan@soderbergpartners.se eller ring 08-700 51 70.