Företags­försäkringar

Framtagna för varje verksamhets specifika behov

Våra företagsförsäkringar är skräddarsydda för våra medlemmars vanligaste verksamhetsområden. Företagsförsäkringarna ingår inte medlemskapet, utan tecknas separat.

Traditionella företagsförsäkringar utgår ofta från att de flesta företag är stöpta i samma form. Fremias företagsförsäkringar är däremot skräddarsydda och anpassade för våra medlemmars vanligaste verksamhetsområden. Försäkringarna ska ge det skydd som behövs och täcka företagens verkliga risker.

Företagsförsäkringarna för Fremia-medlemmar har en fullgod försäkringsomfattning med relevanta tillägg för varje branschområde. På så sätt får du en trygg försäkringslösning som är designad för just din verksamhet.

Företagsförsäkringar för avtalsområden

Vi kan erbjuda medlemmarna inom branschområdena förskolor och skolor, hälsa, vård och omsorg, personlig assistans, ideella organisationer och hushållsnära tjänster specialanpassade företagsförsäkringslösningar.

Läs mer om företagsförsäkring för ditt område

Företagsförsäkring för förskolor och skolor Företagsförsäkring för hälsa, vård och omsorgsverksamhet Företagsförsäkring för personlig assistans Företagsförsäkring för ideella organisationer

Vad ingår i försäkringen?

I grundskyddet ingår egendom, avbrott, ansvar, rättsskydd. Tilläggsmoment finns för bland annat dessa händelser.

  • Förmögenhetsbrott
  • Epidemiavbrott
  • Tjänsteresa
  • VD- och styrelseansvar
  • Gruppolycksfall
  • Patientansvar
  • Utställning
  • Transport
  • Sjukavbrott
  • Fastighet

Kontaktuppgifter

För mer information om Fremias verksamhetsanpassade företagsförsäkringar, kontakta vår samarbetspartner Söderberg & Partners på tel 08-700 51 70 eller via mejl fredsgatan@soderbergpartners.se

Dina kontaktpersoner på Söderberg & Partners

Charlotte Arén
Auktoriserad försäkringsförmedlare
0709-95 26 32
Mejla till Charlotte

Therese Bengtsson
Kontorschef
0709-95 12 38
Mejla till Therese

Douglas Tindberg
Administratör
0761-87 34 05
Mejla till Douglas

Uppdaterad
för 1 månader sen