Delpension DTP

Delpension eller deltidspension, även kallad flexpension, innebär att en arbetstagare kan ansöka om att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.

Vad är delpension?

På en del av våra avtalsområden har vi en överenskommelse om delpension. Det är en förstärkt tjänstepensionsavsättning, ett extra tillskott till den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Att erbjuda delpension och möjlighet att arbeta mer flexibelt de sista åren kan vara ett sätt att underlätta för anställda att arbeta längre. Tanken är att kunna erbjuda möjligheten att arbeta färre antal timmar och använda en del av tjänstepensionen som kompensation för den minskade månadslönen.

Förutsättningen är att det kan ske med hänsyn till verksamhetens krav, behov, det ekonomiska utrymmet samt att nedgången görs i pensioneringssyfte.

Avtal som omfattas av överenskommelsen om delpension

Följande kollektivavtal innehåller bestämmelser om delpension eller extra avsättning till tjänstepensionen.

 • Industritjänstemän
 • Tjänsteföretag
 • Ideella organisationer
 • Handels tjänstemän
 • Folkrörelseavtalet
 • Hyresgästföreningen
 • KTF Tjänstemän
 • Folksam
 • LO-TCO Rättsskydd
 • Butiksavtalet
 • Stormarknadsavtalet
 • Lageravtalet
 • Hotell- och restaurangtjänstemannaavtalet
 • Dagspressavtalet
 • Livsmedelsavstalet
 • Installationsavtalet
 • Motorbranschavtalet
 • Teknikavtalet
 • Skogsindustriavtalet
 • Träindustriavtalet

Vem kan gå i delpension?

Arbetstagare som är nära pension har möjlighet att gå ner i arbetstid och ansöka om delpension och få en del av inkomstförlusten ersatt. Beroende på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen kan det ske från 60 eller 62 år.

Vad kostar delpension för arbetsgivaren?

Hos Collectum kan du se en sammanställning över alla DTP-premier och de årliga höjningarna.

Administrera delpension

Vad behöver du som arbetsgivare göra?

Du som arbetsgivare behöver i normalfallet inte göra något alls. Folksam och Collectum registrerar kompletteringen på kundernas pensioneringsavtal, baserat på kollektivavtalsregistret. Detta innebär att procentsatserna för delpensionsavsättning per automatik korrigeras i samband med att förhandlingarna blir klara.

Löneadministration

Den anställde som vill ta ut delar av sin pension vänder sig till det eller de bolag hen har valt som förvaltare av sin tjänstepension KTP eller tjänstepension ITP.