Lönestatistik

En medlemsförmån som hjälper dig vid lönerevision och lönekartläggning

Lönestatistik är en medlemsförmån, och du som medlem bidrar med er statistik vid vår årliga insamling. Att känna till det aktuella löneläget underlättar för dig att sätta rätt lönenivå.

Du har tillgång till lönestatistiken via tjänsten Lönesök. Du kan söka i och filtrera statistiken på bland annat yrke, ålder och region.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.