Insamling av lönestatistik

Information till dig som ska rapportera in lönestatistik för folkrörelse, ideella organisationer eller till SCB/Medlingsinstitutet

Vår medlemstjänst för lönestatistik baseras på att du som arbetsgivare lämnar in lönestatistik varje år. Statistiken samlas in under november och december, och du får ett utskick när det är dags. Här får du veta vem som ska rapportera lönestatistik, varför och hur man gör.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.