Nytt juristavtal tecknat

Avtalsrörelsen

Fremia och Akademikerförbunden har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för juridisk verksamhet. Avtalet gäller tills vidare och omfattar tjänstemän anställda vid juridiska byråer och firmor.

Det nya avtalet innehåller allmänna villkor och löneavtal för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia och verksamma inom avtalsområdet Juridisk verksamhet. Avtalet är ett sifferlöst tillsvidareavtal och gäller från 1 mars 2017.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.