LAS

Ny blankett som ska bifogas alla anställningsavtal

Du ska bifoga en särskild blankett till alla anställningsavtal du tecknar mellan den 29 juni och 30 september (eller omreglerar). Då uppfyller du lagkravet om informationsplikt enligt EUs arbetsvillkorsdirektiv.

Blanketten ska användas: 

  • för alla anställningsavtal som ingås mellan den 29 juni och 30 september, oavsett tillträdesdatum och avtalets längd

Den ska även:

  • användas på anställda i företagsledande ställning
  • anställda som är arbetsgivarens familjemedlemmar
  • anställda som har skyddat arbete eller uppbär särskilt anställningsstöd och lönebidrag för utveckling i arbetet

Blanketten behöver inte undertecknas. Den bör överlämnas till arbetstagaren samtidigt som anställningsavtalet undertecknas.

Därför ska du bifoga blanketten

När du bifogar blanketten till anställningsavtalet uppfyller du den utökade informationsplikten som är lagstadgad enligt EUs arbetsvillkorsdirektiv. Informationsplikten ska fullgöras skriftligen inom en månad av tillträdet av anställningen. 

Innan den här förändringen har informationsplikten varit inbakad i den lagstadgade informationen som finns i de anställningsavtals-mallar som du som medlem kan ladda ner här på fremia.se. 

Vad händer den 1 oktober?

Den 1 oktober 2022 träder förändringar i LAS i kraft, och de förändringarna kräver att alla anställningsavtals-mallar också ändras från 1 oktober. Till dess kommer det att finnas nya anställningsavtals-mallar för dig att ladda ner, som innehåller både den utökade informationsplikten och förändringarna i LAS.

Fram till den 1 oktober behöver du därför bifoga blanketten Information enligt 6 c § lagen om anställningsskydd, PN53 till de anställningsavtal du tecknar mellan 29 juni–30 september 2022 för att uppfylla informationsplikten. Blanketten kompletterar den information som redan finns i Fremias befintliga anställningsavtals-mallar och det för anställningen tillämpliga kollektivavtalet.

Håll dig uppdaterad om LAS-förändringarna

Det händer mycket inom LAS mellan den 29 juni och 30 september. Här finns specifik information om informationsplikten och hur EUs arbetsvillkorsdirektiv påverkar dig, och LAS i stort.