Hand i hand med arbetet för en stark idéburen sektor

Nya förhandlarteamen 2020: Team välfärd

Avtalen är olika men har en struktur som liknar varandra. När teamet diskuterar strategiska frågor samordnat, mellan olika kollektivavtalsområden, blir vi en starkare avtalspart.

Från och med hösten 2020 arbetar KFO och Idea helt integrerat för att på bästa sätt företräda medlemmarna i avtalsförhandlingar. En del av strategin har varit att skapa tre vassa förhandlarteam.

Team välfärd består av elva personer. Fem förhandlare ansvarar för varsitt avtalsområde inom välfärden. I de flesta fall de offentligt finansierade medarbetaravtalen.

De övriga medlemmarna adderar kompetens inom intressepolitik, arbetsmiljö, juridik och kommunikation och arbetar övergripande mot de tre teamen.

Kommunal är den största motparten. Här finns många kollektivavtal och vi behöver arbeta mer samordnat genom att klustra kollektivavtalen.

Avtalen är olika men har en struktur som liknar varandra. När vi i teamet diskuterar strategiska frågor samordnat, mellan olika kollektivavtalsområden, blir vi en starkare avtalspart.

Bli vän med friktionerna

Även om vi inte sitter samtidigt vid förhandlingsbordet kan teamets deltagare sprida kompetens mellan varandra, generera nya ideér, och föreslå nya lösningar.

Med tanke på hur året har varit är det särskilt viktigt att tänka mer kreativt. Vi måste på ett sätt bli vän med spänningarna och friktionerna. Lyfta de frågor som ger dissonans.

Ett exempel är just de medlemsföretag som är offentligt finansierade. När staten har gått in med statsbidrag under krisen har de privata aktörerna ofta inte fått ta del av dessa. Till exempel företag inom hemtjänsten som kommunerna i vissa fall bedömt inte ska omfattas av ersättning för inköp av skyddsutrustning.

Ett stort problem finns inom personlig assistans där endast verksamheter som har avtal med kommunen eller är i kommunal regi omfattas av statsbidraget. Detta ger inte likvärdiga förutsättningar för att bedriva assistansverksamhet.

Förståelse för pandemins effekter

Vi ska inte bara titta på villkor utan hitta andra frågor som kan utvecklas tillsammans med och ge ett värde för båda parter.

Jag har tidigare jobbat på den fackliga sidan. Därifrån har jag med mig ett arbetsmiljöperspektiv men även en förstående för arbetstagarsidan och de ingångar facken har och den interna process som facklig politik vilar på.

Från min tid på Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun har jag erfarenhet av vårdval- och kundvalsmodeller samt olika avtalsområden inom välfärdssektorn.

Den största utmaningen är att få våra avtalsparter att gå in i avtalsrörelsen med en förståelse för pandemins effekter på samhällsekonomin och att vi gemensamt måste ta ansvar som arbetsmarknadens parter.

Vi är även i en fas där ambitionen är att skapa en stark idéburen sektor. Att utveckla kollektivavtalen i den riktningen skapar bättre förutsättningar att bidra till detta.

Teamarbetet ger en trygg bas när helhetsperspektivet drivs utifrån den ambitionsnivån.

Om Team välfärd

Verksamheter Verksamheter med kollektivavtal som i huvudsak har någon form av offentlig finansiering eller är av välfärdsnatur.
Motparter Kommunal samt bland annat Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision, Akademikerförbunden och Vårdförbundet.
Teamdeltagare Maria Andersson, Jasmina Helander, Björn Jideus, Gunnar Järsjö, Susanne Lavemark, Eric Lindesvärd, Karin Malmström, Henrik Petrén, Anna Senna, Hans-Erik StiernaKerstin Wrisemo.
Teamledare Jasmina Helander
Uppdaterad
för 3 månader sen
Jasmina Helander Biträdande förhandlingschef Välfärd: förskola och skola, hälsa, vård och omsorg, sjukvård, tandvård, personlig assistans, arbetsintegrerande sociala företag, arbetare inom civilsamhället. jasmina.helander@fremia.se