Avtalslösningar i en tid av ständiga förändringar

Nya förhandlarteamen 2020: Team näringsliv

Alla känner av förändringstrycket, inte bara i avtalsrörelsen. Den svenska modellen är generellt satt på prov. Vi som har hand om konkurrensdriven marknad och Samhall, jobbar för att avtalen ska spegla den förändringen.

Från och med hösten 2020 arbetar KFO och Idea helt integrerat för att på bästa sätt företräda medlemmarna i avtalsförhandlingar. En del av strategin har varit att skapa tre vassa förhandlarteam.

Team näringsliv består av sju deltagare. Vi jobbar med privat näringsliv och offentlig verksamhet i form av Samhall. Vi dryftar självklart avtalsfrågor men också arbetsrätt, ändrade konsumtionsmönster och konsekvenser av de globala aktörernas intåg.

Mixen av kompetens i laget kan inte bli bättre. Själv har jag en facklig bakgrund med såväl arbetar- som tjänstemannaavtal på mitt bord.

Att vi teamar upp oss betyder inte att alla behöver vara generalister, utan vi täcker också in specialområden.

Digitalisering sätter press

De kooperativa idéerna ska nu hållas starka under en stor samhällsförändring som inte minst präglas av digitalisering.

Avtalen ska spegla och passa in i den förändringen. Vi har fått öva under krisen med att ta fram avtalslösningar i en tid där vissa sektorer har gått som tåget medan andra befinner sig på ruinens brant.

Med en så splittrad bild är det inte lätt att fördela löneutrymmet med mallade avtal, som motparten ofta vill. Vi känner oss ändå redo. Med en verktygslåda präglad av insikt om att förändringarna kommer vara konstanta.

Alla känner av förändringstrycket. Inte bara i avtalsrörelsen. Den svenska modellen är generellt satt på prov. Samhalls speciella uppdrag måste värnas när röster höjs för att de ska ha liknande villkor som vanliga företag. 

Det nya Fremia kommer att vara centralt i en framtid av ökad polarisering. Men vi ska inte sätta oss i skyttegravar. Vår modell är att lösa frågor i samverkan. Med gemensamt ansvarstagande och kompromissvilja från båda håll blir det få konfliktdagar. Den svenska modellen, med en kooperativ samhällsnyttig bas, fungerar.

Den är inte snabbast, men bäst.

Om Team näringsliv

Verksamheter Privat näringsliv och offentlig verksamhet. (Samhall)
Motparter LO-förbunden
Teamdeltagare Jonna Lahdensuo, Ulrika Fredén, Mathias Fors, Fredrik Mandelin, Jesper Neuhaus, Jonas JansforsKlara Sjögren.
Teamledare Mathias Fors