Vi ska harmonisera, modernisera och förenkla

Nya förhandlarteamen 2020: Team ideella

Många avtal ska fram och samtidigt ska vi hålla hög kvalitet även på all annan service till våra medlemmar. Och så var det ju det här med sammanslagningen också… Jag lär mig varje dag hur man trollar med knäna. Och jag gillar det.

Från och med hösten 2020 arbetar KFO och Idea helt integrerat för att på bästa sätt företräda medlemmarna i avtalsförhandlingar. En del av strategin har varit att skapa tre vassa förhandlarteam.

Det är snabba puckar nu här på kansliet. Våra organisationer ska slås ihop om några få månader. Samtidigt ska avtalen manglas genom vår nya avtalsorganisation.

Det är få förunnat, och en härlig utmaning, att få vara med i arbetet med en sammanslagning av denna högambitiösa kaliber. Vårt avtalsteam består av fyra personer och givetvis har vi alla just nu fullt fokus på avtalsrörelsen.

Vi jobbar med att modernisera, harmonisera och förenkla avtalen så att de blir lättillgängliga för både arbetsgivare och arbetstagare. Flera avtal överlappar varandra. Snart ska vi rensa i kollektivavtalsfloran och få fram ett par starka tjänstemannaavtal.

Förståelse för motparten

Jag rekryterades från Arbetsgivaralliansen. Där arbetade jag med idrottsavtal med tonvikt på elitidrott. Jag har också arbetat på Civilekonomerna och inom finanssektorn. Det finns en förtjänst med att ha varit på andra sidan. Det ger en mer solid förståelse för motparten.

Jag ser flera fördelar med att arbeta i team. Genom att samla alla avtal blir relationen med motparten tydligare. Vi kommer fortfarande att ha branschspecifika avtal, men vi tar nu ett samlat grepp. Målet är moderna avtal som passar civilsamhällets ideella grund.

I hela vår sektorn sker en professionalisering. Fler och fler anställer medarbetare eftersom det är svårt att bedriva verksamheten med bara ideell kraft.

Den ideella sektorn utgörs ju ofta av mindre arbetsgivare. Där kan det finnas gränsdragningsproblem mellan ideella insatser och anställdas insatser. Det är viktigt att renodla de rollerna och se vilka skyldigheter och rättigheter som gäller.

Att komma in med nya ögon i teamarbetet gör att man ser potentialen till förbättring i flera led. Ta en sak som språkbruket. Även här kan vi bli bättre så att parterna bättre förstår vilka villkor de omfattas av.

Om Team ideella

Verksamheter Folkrörelser och idéburen ideell verksamhet.
Motparter Unionen, Akademikerförbundet, Handels och Ledarna.
Teamdeltagare Carina Ekblad, Veronica Johansson, Love Lind, My Salama-Hansson.
Teamledare Love Lind
Uppdaterad
den 29 december, 2020
Love Lind Biträdande förhandlingschef Ideella: ideella organisationer, folkrörelse, tjänsteföretag. love.lind@fremia.se