Avtal för korttidspermittering

Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet har den 18 mars tecknat ett nytt kollektivavtal om korttidspermittering för skolor, förskolor och fritidshem.

Avtalet träder i kraft omedelbart och kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Ett lokalt avtal måste tecknas med den fackliga motparten för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet utgår från regeringens förslag om korttidspermittering, där staten går in och täcker vissa lönekostnader så att uppsägningar och konkurser kan undvikas.

Korttidspermittering innebär att staten vid en allvarlig ekonomisk kris, i det här fallet coronakrisen, tar ungefär halva arbetskostnaden när den anställde går ner i tid men får behålla jobbet och 90 procent av lönen.

Läs mer om Korttidspermittering: Guide för arbetsgivare.

Sidan är kollektivavtalsanpassad för inloggade medlemmar. Om du inte ser ditt avtal så tillhör du ett annat avtalsområde.

Gunnar Järsjö

Titel
Rådgivare förskola och skola, tjänstemän inom handeln, industriföretag, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 19
E-postadress
Uppdaterad
den 15 december, 2020