Yrkanden växlade för kooperativa handeln

KFO och Handels har växlat avtalskrav för butiks-, stormarknads- och lageravtalen.

Tisdagen den 14 mars växlade Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avtalsyrkanden gällande butiks-, stormarknads- och lageravtalen. Från KFOs sida leds förhandlingarna av Magnus Lindström, chefsförhandlare, och till sin hjälp har han verksamhetskommittén för butiker och stormarknader samt verksamhetskommittén för lager.

KFO har bland annat yrkat på identiska lägstlönetabeller som Svensk Handel, flexiblare arbetstidsregler samt ökade förutsättningar för fördelning av lokalt löneutrymme.

Handels avtalskrav motsvarar i stort sett de krav som man riktat mot Svensk Handel. Dessa innebär bland annat lönehöjningar om 750 kr per månad, heltid som norm, särskilda regler vid omreglering av sysselsättningsgrad, extra semesterdagar samt utfyllnad av pensionspremieinbetalningar för deltidsanställda.

I lageravtalet yrkar Handels bland annat att huvudregeln för anställningar ska vara heltid men att de lokala parterna ska kunna komma överens om deltidsanställningar. 

När är det nya avtalet klart?

De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars och förhandlingar är preliminärt bokade med start den 6 april. KFO kommer löpande att skicka ut information om förhandlingsläget. Så snart ett nytt avtal är klart skickas information ut till alla medlemmar.

Gäller det gamla avtalet tills vidare?

Så länge ett nytt avtal inte är tecknat gäller det gamla avtalet. Lönerevision sker dock när ett nytt avtal är tecknat.

Mer information

KFO kommer löpande att publicera nyheter om förhandlingsläget, så håll koll på webben och i nyhetsbrevet.