KFOs medlemmar omfattas inte av HRF:s konfliktvarsel

Hotell- och restaurangfacket (HRF) har lagt ett varsel om konflikt mot 19 av Visitas medlemmar.

Med anledning detta så vill vi klargöra att ni som är medlemmar iArbetsgivarföreningen KFO och är bundna av det så kallade Gröna Riksavtalet (kollektivavtalet mellan Visita och HRF) inte omfattas av detta konfliktvarsel eller eventuella stridsåtgärder.