Yrkanden har växlats i privata handeln

Parterna inom den privata handeln – Svensk Handel och Handelsanställdas förbund (Handels) – har växlat avtalsyrkanden.

Det kan konstateras att parterna står långt ifrån varandra. Särskilt gäller det lägstalönerna där Handels kräver höjningar med 750 kronor och Svensk Handel istället vill frysa lägstalönerna.

I övrigt har Handels bland annat krävt en extra semesterdag, heltid som norm, bortagande av allmän visstidsanställning samt reglering vid anlitande av bemanningsföretag.

Svensk Handel, som utgår från att det blir ett treårsavtal, betonar vikten av att även Handeln ska följa det så kallade ”märket”. Svensk Handel vill också förändra lönebestämmelserna i avtalet och införa ett moderniserat partihandelsavtal.

Svensk Handels avtal löper ut den 31 mars 2016. KFO kommer att växla sina avtalskrav med Handels den 7 mars 2016 och förhandlingar är preliminärt utsatta till mitten av april.