Varsel och konfliktåtgärder

Flera fackförbund har varslat om konfliktåtgärder. KFOs medlemmar kan eventuellt drabbas som tredjepart.

Byggnads konflikt är över och avtal tecknades i enlighet med märket. Målarnas konflikt pågår fortfarande.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har den 6 april varslat några förbund inom Almega om strejk (IT-branschen, Telekombranschen, Public Servicebolagen, Teknikkonsulter samt Säkerhet och Sanering och Städ).I skrivande stund har inte den strejken inte trätt i kraft. 

Riskerar KFOs medlemmar att varslas?

Observera att KFOs medlemmar omfattas av ett huvudavtal som gör att ni inte kan utsättas för något konfliktvarsel förrän förhandlingarna mellan KFO och arbetstagarorganisationen har passerat två instanser: 

1) En särskild förlikningsnämnd
2) Ett fackligt kooperativt centralråd

Tack vare vårt huvudavtal och den här arbetsgången har KFOs medlemmar aldrig drabbats av en konflikt sedan KFO bildades för 73 år sedan.

Däremot kan ni som tredje man förstås bli påverkade av en konflikt om era leverantörer eller kunder hamnar i en konfliktåtgärd. Det är därför viktigt att ni redan nu har beredskap för hur en eventuell konflikt kan påverka er verksamhet och vilka åtgärder som ni i sådana fall bör vidta.