Förhandlingar pågår för tjänsteföretag

Den 20 april växlade KFO avtalskrav med Akademikerförbunden och Unionen.

Från Arbetsgivarföreningen KFOs sida leds förhandlingarna av Tobias Nilsson och till sin hjälp har han verksamhetskommittén för tjänsteföretagen.

När är de nya avtalen klara?

De nuvarande avtalen löpte ut den 31 mars. Förhandlingarna startade den 17 maj och beräknas bli klara under juni månad. KFO kommer löpande att skicka ut information om förhandlingsläget. Så snart ett nytt avtal är klart skickas information ut till alla medlemmar.

Gäller de gamla avtalen tills vidare?

Så länge nya avtal inte är tecknade gäller de gamla avtalen. Lönerevision sker dock när nya avtal är tecknade.

Frågor

Har du frågor om avtalet eller förhandlingarna, kontakta Tobias Nilsson, e-post tobias.nilsson@kfo.se, telefon 08-702 54 21.

Uppdaterad
den 23 maj, 2016