SKL och Kommunal har tecknat ett treårigt avtal

Den 29 april tecknade SKL/Pacta ett treårigt avtal med Kommunal. Det löper från den 1 maj 2016 till 30 april 2019.

  • Avtalet är värt 2,2 procent under 2016 och ger i snitt 520 kronor till Kommunals yrkesgrupper.
  • Avtalet innehåller en särskild undersköterskesatsning. Hela undersköterskegruppen får i snitt 800 kronor under det första avtalsåret. Utöver detta görs en särskild karriärsatsning där var fjärde undersköterska får ytterligare 880 kronor i snitt.
  • Med den särskilda undersköterskesatsningen inkluderad ger avtalet sammantaget löneökningar på 3 procent. Detta möjliggörs genom värderade vinster för arbetsgivarna kopplat till bland annat längre avtal, lägre uppräkning av lägstlönerna och förenklade turordningsregler.
  • År 2017 och 2018 får Kommunal löneökningar i nivå med märket. För undersköterskorna görs en fortsatt prioritering på 180 kr 2017 respektive 150 kr 2018. Undersköterskeprioriteringen blir genom lägre ökning av lägstlönerna och andra tillägg kostnadsneutral.
  • Avtalet innehåller flera delar som syftar till ökat heltidsarbete. I avtalets Allmänna bestämmelser slår vi nu fast att tillsvidareanställningar på heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på att arbetsgivaren att ha en plan för hur heltidsarbetet ska öka. De centrala parterna ska arbeta partsgemensamt under fem år för att stötta de lokala parterna.
  • De centrala parterna ska i ett femårigt gemensamt projekt arbeta för ökade karriärmöjligheter för undersköterskor.
  • Genom förändringar i avtalet om arbetslivsintroduktion möjliggörs nu anställningar även inom barn- och fritidsverksamhet och för personer som är äldre än 25 år.
  • Parterna har träffat en överenskommelse om nya turordningsregler.

Arbetsgivarföreningen KFOs avtal med Kommunal kommer att förhandlas under hösten.