Parterna står långt från varandra i avtalsrörelsen

Under året ska mer än 500 kollektivavtal förhandlas. Många av dessa löper ut den 31 mars 2016 och intensiva förhandlingar pågår för närvarande inom många branscher.

Inom industrin rapporteras det att parterna står långt ifrån varandra på flera områden. Framförallt handlar det om vilken löneökningsnivå som löneavtalen inom industrin ska ha. Arbetsgivarna menar att Sverige för närvarande tål ökningar om högst 1 procent, medan facken inom industrin har yrkat 2,8 procent i löneökning.

Enligt industriavtalet ska parterna förhandla fram till den 1 mars. Därefter kommer så kallade OPO:s (opartiska ordföranden) in. Deras roll är att bidra till att parterna hittar lösningar på avtalsfrågorna och att säkerställa att avtal är klart senast den 31 mars 2016. 

Den nivå som industrin kommer överens om har stor inverkan på övriga löneavtal. Arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer är sedan 1997 överens om att den internationellt konkurrensutsatta exportindustrin ska ha en normerande roll för löneökningstakten och sätta det så kallade märket. Industriavtalet har medfört att Sverige sedan 1997 har kunnat stärka eller bibehålla sin konkurrenskraft samtidigt som arbetstagarna har fått reallöneutveckling. I år utmanas märket bland annat av facken inom LO, som inte samordnat sig. Flera LO-förbund har yrkat högre löneökningstakt än facken inom industrin. Bland annat har Byggnads, Fastighets, Elektrikerna med flera yrkat löneökningar på 3,2 procent och Kommunal har yrkat 3,3 procent.

Vad gäller nivån på lägstalönerna, anser Teknikarbetsgivarna att det är bra om lägstalönerna hålls nere så att företag får råd att anställa fler, medan facken anser att lägstalönerna åtminstone ska höjas i takt med övriga löneökningar.

Arbetsgivarna vill också se över arbetstidens förläggning, där de vill kunna förlägga arbete på exempelvis lördagar utan att betala höga ersättningar. Detta motsätter sig facken. 

Även inom offentlig sektor pågår förhandlingar mellan SKL och Kommunal. Det avtalet löper ut 30 april 2016.  

För KFOs del påbörjas avtalsrörelsen den 7 mars, då yrkanden inom bland annat handeln att överlämnas till facken.

*Facken inom industrin består av IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Livs och GS.