Nytt hängavtal för livsmedel

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor.

Livsmedelsavtalet gäller från och med den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

För er som har hängavtal

Vissa av KFOs medlemmar har hängavtal på Livsmedelsavtalet. Överenskommelsen finns som försättsblad i kollektivavtalet (nr 022) på KFOs webbplats. Tänk på att du måste logga in för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webb.

Frågor

För frågor kontakta Hans-Erik Stierna på 08-702 54 28 eller hans-erik.stierna@kfo.se.