Nytt hängavtal för journalister dagspressavtalet

Avtalet gäller under perioden den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Medieföretagen och Svenska Journalistförbundet har träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för journalister, det så kallade dagspressavtalet.

För er som har hängavtal

Vissa av KFOs medlemmar har hängavtal för journalister med flera, det så kallade dagspressavtalet. Överenskommelsen finns som försättsblad till kollektivavtalet (0610) på KFOs webbplats. Observera att du måste logga för att kunna ta del av dokumentet.

Så snart ett nytt kollektivavtal är framtaget kommer det att publiceras på KFOs webbplats.

Frågor

Frågor besvaras av Christer Johansson på 08-702 54 13 eller christer.johansson@kfo.se