Nytt avtal för personlig assistans

KFO och Kommunal har den 27 september 2016 skrivit på ett avtal om ”Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för anställda inom personlig assistans”.

Avtalet löper med tolv månader mellan den 1 september 2016 och den 31 augusti 2017.

  • Löneökning om 487 kronor per månad (2,83 kronor per timme) från den 1 september 2016.
  • OB, jour och beredskap en ökning med 2,2 procent från den 1 januari 2017.
  • Lägstalön 18 398 kronor per månad (106,97 kronor per timme) från  den 1 september 2016.
  • Partsgemensam arbetsgrupp om månadsavlöning:

Enligt § 5 i kollektivavtalet kan en personlig assistent anställas med månadslön eller timlön. För den personliga assistenten är förtjänsten mer förutsägbar vid månadslön. Kommunal har därför yrkat på att månadslön ska vara kollektivavtalets normala löneform.

Då assistansersättningen utges per utförd timme har arbetsgivarna svårt att kunna tillämpa månadslön utan betydande merkostnader. Parterna har därför kommit överens om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp som ska utreda vilka problem som finns, vilka förutsättningar som behöver finnas och vilka fördelar det skulle vara om månadslön görs till den normala löneformen i kollektivavtalet.

Arbetsgruppen ska bedriva arbetet i nära samarbete och kontakt med lokala företrädare från både företag och Kommunal inom branschen.

Syftet med arbetsgruppens arbete är att formulera en plan för hur parterna ska hantera kollektivavtalets löneformer månadslön och timlön i samband med kommande avtalsförhandlingar. Arbetet ska vara klart senast den 30 juni 2017.

  • Ny anmärkning vid § 2 mom5.2:

Arbetsgivaren ska undersöka och ange orsaken som ligger till grund för sitt beslut att anställningen ska upphöra.

Avslut av anställningen får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan beslut om att avsluta anställningen.

Arbetsgivaren ska, innan besked om visstidsanställnings upphörande överlämnas, efterhöra samt dokumentera arbetstagarens uppfattning av det som är orsaken till arbetsgivarens beslut om att anställningen ska upphöra. Om möjligt ska arbetsgivaren söka undanröja orsaken till problemet.

Avtalet hittar du genom att logga in på KFOs webbplats, under Avtal & mallar (avtalsnummer 2710).

Har du frågor?

Vid  frågor om avtalet kontakta Björn Jidéus, avtalsansvarig, på telefon 08-702 54 14 eller e-post bjorn.jideus@kfo.se.

 

Uppdaterad
den 28 september, 2016