Nytt avtal för Horredsmattan och RFSU AB

KFO har den 28 april kommit överens med IF Metall om ett nytt ettårigt avtal.

Avtalet, som gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017 gäller medlemsföretagen Horredsmattan AB och RFSU AB.

I-avtalet

Avtalet bygger i grunden på I-avtalet träffat mellan IF Metall och Innovations- och Kemiarbetsgivarna. I-avtalet är ett nytt avtal som inrangerat avtalen för Allokemisk Industri, Läder- och Sportartikelindustrin samt Stenindustrin till ett gemensamt avtal, I-avtalet. Avtalet liknar till stora delar det gamla Allokemiska avtalet.

Nytt avtal mellan KFO-IF Metall

Det som KFO och IF Metall reglerat i sin nu träffade uppgörelse ersätter motsvarande skrivningar i I-avtalet. I övrigt gäller I-avtalet.

Avtalets värde följer industrins märke på 2,2 procent, inkluderat ytterligare delpensionspremie enligt särskild överenskommelse mellan KFO och IF Metall.

Avtalet är ett timlöneavtal som möjliggör månadslön. Nivåerna för ny timlön respektive månadslön regleras i avtalet mellan KFO och IF Metall.

Ni hittar överenskommelsen och avtalet på KFOs webbplats (nr 037).

Frågor

Har ni frågor om avtalet, kontakta Jan-Eric Rönngren, e-post jan-eric.ronngren@kfo.se, telefon 08-702 54 36.