Nytt avtal för hälsa, vård och övrig omsorg

KFO har tecknat ett treårigt kollektivavtal med Kommunal för området hälsa, vård och övrig omsorg.

<p>Det nya avtalet med Kommunal löper från den 1 augusti 2016 till den 31 augusti 2019, det vill säga 37 månader.</p>
<p>- Vi är glada för att avtalet är treårigt, vilket är viktigt då våra medlemmar får förutsättningar att planera sina verksamheter långsiktigt. Vi siktar tillsammans med Kommunal på att teckna långa avtal även framöver, säger Susanne Lavemark, chefsförhandlare på KFO.</p>
<p>I likhet med SKL:s och Kommunals avtal, innehåller detta avtal en särskild satsning på undersköterskorna. I krontal är satsningen samma, 830 kronor över tre år, men den är annorlunda fördelad. I KFOs avtal fördelas satsningen jämnt över tre år.</p>
<p>-&nbsp;Vi har varit måna om att avtalet ska hålla det så kallade märket, vilket vi också har lyckats med. &nbsp;Därutöver ska vi gemensamt se över löneavtalet och arbeta för att ge nyanlända anställning eller praktik i våra verksamheter, säger Susanne Lavemark.</p>
<h2><b>Avtalet i korthet</b></h2>
<h3><b>Löneavtalet</b></h3>
<p><b>2016</b>:&nbsp;Lönerevision den 1 augusti.&nbsp; Alla arbetstagare generar 500 kronor (per heltidsanställd) till lönerevisionen. Undersköterskor genererar 230 kronor utöver ordinarie revison. &nbsp;</p>
<p><b>2017</b>: Lönerevision den 1 augusti. Löneavtalet följer då märket i enlighet med vad som överenskoms inom industrin. Undersköterskor genererar 300 kronor utöver ordinarie revision.</p>
<p><b>2018</b>: Lönerevision den 1 augusti. Löneavtalet följer märket i enlighet med vad som överenskoms inom industrin. Undersköterskor genererar 300 kronor utöver ordinarie revision.</p>
<p>Det innebär att det i Löneavtalet ges ytterligare utrymme till undersköterskor under avtalsperioden. Det är i linje med vad jämförbara avtal i branschen har gjort i år. Parterna har i avtalet kommit överens om en definition för att en undersköterska ska omfattas av den särskilda satsningen:</p>
<h3><b>Definition av undersköterska</b></h3>
<p>Med undersköterska avses den som har undersköterskeutbildning och som i sin befattning utför arbetsuppgifter som undersköterska samt att arbetsgivaren kräver undersköterskeutbildning, oavsett titulatur. Om det mellan parter uppstår oenighet i lönerevisionen ska de centrala parterna konsulteras om vem som omfattas av det särskilda löneutrymmet innan lönerevisionen avslutas.</p>
<ul>
<li>För deltidsanställda beräknas beloppet proportionellt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Löneavtalet innehåller inga individgarantier.</li>
<li>Arbetsgivare som slutför årets lönerevison före 31 december ska inte behöva betala retroaktiva höjningar för särskilda ersättningar så som &nbsp;jour semesterersättning etc.</li>
</ul>
<h3><b>Anställningsvillkor</b></h3>
<ul>
<li>Antalet frivilligtimmar ( § 4 mom 3) höjs från 75 timmar till 125 timmar per år.</li>
<li>Lön per arbetad timme (§2&nbsp; mom 2) Antalet timmar per vecka höjs från nuvarande 16 till 20 timmar per vecka (i genomsnitt).</li>
<li>OB-ersättningar. Höjning sker 1/1-17 med 2,2 procent samt 1/1-18 med märket som då gäller. Aktuella belopp finns angivet i förhandlingsprotokollet, se bilaga..</li>
<li>Lägstlön höjs med märket för respektive årSe förhandlingsprotokollet, se bilaga.</li>
<li>Uppsägningstider. Högsta uppsägningstid blir 6 månader&nbsp;(den nuvarande bestämmelsen om 12 månaders uppsägningstid för 10 års anställningstid och 55 år tas bort).</li>
<li>I avtalet finns en ny skrivning om att heltid ska eftersträvas vid behov och möjlighet för verksamheten. Är utformad på så vis att den inte är möjlig att tvista på.</li>
</ul>
<h3><b>Övrigt</b></h3>
<ul>
<li>Partsgemensamt arbete om att se över möjligheterna att erbjuda nyanlända anställning eller praktik.</li>
<li>Partsgemensamt arbete om att se över möjligheterna att även framöver träffa långa avtal.</li>
<li>Partsgemensamt arbete om att se över löneavtalet.</li>
<li>Möjlighet att säga upp avtalet per 31 maj 2017 eller 31 maj 2018 om andra jämförbara avtal väsentligen avviker från HVO-avtalet.</li>
</ul>
<h2>Frågor</h2>
<p>Har du frågor om avtalet eller förhandlingarna är du välkommen att kontakta Johan Rydstedt, <a href="mailto:johan.rydstedt@kfo.se">johan.rydstedt@kfo.se</a>, telefon 08-702 54 27, Hans-Erik Stierna, <a href="mailto:hans-erik.stierna@kfo.se">hans-erik.stierna@kfo.se</a>, telefon 08-702 54 28 eller Susanne Lavemark, <a href="mailto:susanne.lavemark@kfo.se">susanne.lavemark@kfo.se</a>, telefon 08-702 54 39.</p>

Uppdaterad
den 26 februari, 2020