Nytt avtal för folkrörelser

KFO har träffat nytt avtal för folkrörelseorganisationer och dess supplement.

Avtalsparter är Handelsanställdas förbund, och från och med denna avtalsperiod även Akademikerförbunden.

Avtalsperioden är från och med den 1 oktober 2016 till och med den 30 september 2017 och ger löneökningar på 2,2 procent, varav för Handels medlemmar en individgaranti på 305 kronor.

För närvarande är det nya kollektivavtalet under produktion och kommer att publiceras på webbplatsen så snart det är klart. Kollektivavtalet kommer också att tryckas och skickas ut till medlemmarna. 

Har du frågor?

Vid frågor om avtalet kontakta Hanna Becker, avtalsansvarig, på telefon 08-702 54 09, e-post hanna.becker@kfo.se.

Seminarium

Välkomna till ett seminarium om förändringar i folkrörelseavtalet och dess supplement.

Tid: 6 oktober 2016, kl. 14-16
Plats: Stockholm