Nya avtal för kooperativa handeln

Kollektivavtal för den kooperativa handeln tecknades den 14 april mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund.

Förhandlingarna har varit intensiva och den 14 april blev parterna överens om nya kollektivavtal för butiker och stormarknader samt för distribution.

- Vi gick in i förhandlingarna med svåra förutsättningar, i och med att Svensk Handels så kallade ”andra märke” gav höga lönehöjningar för den privata handeln. Trots det är vi mycket nöjda med de nya avtalen. Utöver konkurrensneutralitet i förhållande till den privata handeln, ger våra avtal ökad flexibilitet i form av fler tydliga anställningsformer och mer flexibla schemaläggningsregler. Samtidigt visar resultatet att KFOs medlemmar inom den kooperativa handeln tar ett ansvar för att skapa trygga anställningar för sina medarbetare, säger KFOs chefsförhandlare Magnus Lindström.

Kollektivavtalen i korthet

De nya kollektivavtalen, som omfattar butiker, stormarknader och distribution, löper på ett år mellan den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Löneökningar

 • 590 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 324 kronor generellt och 266 kronor förhandlas lokalt. Lägstalönerna höjs med 500 kronor/månad för 18 år och äldre och 295 kronor för 16- 17 år.
 • De personliga lönetilläggen ska räknas upp med 2,2 procent.
 • Anställningstidstillägget är oförändrat, det vill säga 125 kronor/månad.
 • Höjda semesterlönegarantibelopp.
 • Arbetsgrupp om trygga jobb inom partihandeln.
 • Arbetsgrupp om heltid inom butik-och stormarknadsområdet.

Butik- och stormarknad

 • Flexiblare och tydligare regler om anställningsformer.
 • Möjlighet att avbryta tidsbegränsade anställningar även för arbetsgivare under de tre första månaderna.
 • Begränsning av allmän visstidsanställning kortare än två veckor.
 • Nytt avtal om yrkespraktik.
 • Skrivningar om parternas ambition att normen för tillsvidareanställda ska bli heltid eller deltid med höga sysselsättningsgrader.
 • Ökat inflytande över schemaläggningsarbete för de anställda.
 • Ökad möjlighet till lokala och individuella avvikelser från schemaläggningsreglerna.

Frågor

Magnus Lindström, telefon 08-702 54 35 eller e-post magnus.lindstrom@kfo.se, chefsförhandlare

Hanna Becker, telefon 08-702 54 09 eller e-post hanna.becker@kfo.se, avtalsansvarig distribution/lager

Tobias Nilsson, telefon 08-702 54 21 eller epost tobias.nilsson@kfo.se