Kommunal har varslat Vårdföretagarna om konflikt

Varslet gäller INTE personliga assistenter som är anställda i företag och organisationer som är medlemmar i KFO.

Kommunal har varslat om konflikt för personliga assistenter som är anställda i företag som är medlemmar i Almega Vårdföretagarna. Varslet gäller alltså inte personliga assistenter som är anställda i företag och organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO.

Hur går KFOs förhandlingar?

KFOs förhandlingar med Kommunal inleds den 7 september.

KFO har träffat verksamhetskommittén för personlig assistans och diskuterat Kommunals avtalsyrkanden. Utan att föregå förhandlingarna kan vi konstatera att regeringen genom att relativt minska ersättningsnivån för utförd personlig assistans skapat en mycket svår sits för parterna att nå varandra.

Uppdaterad
den 26 februari, 2020