KFO och Handels har växlat krav

Måndagen den 7 mars växlade KFO och Handelsanställdas förbund sina krav, och därmed är årets avtalsrörelse igång.

Från Arbetsgivarföreningen KFOs sida leds förhandlingarna av Magnus Lindström, chefsförhandlare, och till sin hjälp har han verksamhetskommittén för butiker och stormarknader samt verksamhetskommittén för lager.
-- Vi har träffats en första gång och det känns som det finns goda förutsättningar för en bra och konstruktiv dialog om utveckling av kollektivavtalen, säger Magnus Lindström.

När är det nya avtalet klart?

De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars och förhandlingar är preliminärt bokade med start den 11 april. KFO kommer löpande att skicka ut information om förhandlingsläget. Så snart ett nytt avtal är klart skickas information ut till alla medlemmar.

Gäller det gamla avtalet tills vidare?

Så länge ett nytt avtal inte är tecknat gäller det gamla avtalet. Lönerevision sker dock när ett nytt avtal är tecknat.

KFOs avtalskrav i korthet:

 • Samma lägstlönetabell som Svensk Handels detaljhandelsavtal.
 • Förbättrade försutsättningar för lokal lönesättning.
 • Arbetsplatsanpassade arbetstidsregler.
 • Möjlighet att avbryta tidsbegränsade anställningar även för arbetsgivare under de tre första månaderna.
 • Nytt avtal om yrkespraktik.
 • Möjlighet att förlägga arbetstiderna dygnet runt under veckans alla dagar vid samtliga terminaler.

Handels avtalskrav i korthet:

 • Löneökningar med 750 kronor per månad för heltidsanställda.
 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor per månad för heltidsanställda.
 • En extra semesterdag för dem som varit anställda i mer än fem år i samma företag.
 • Ob-ersättning även tidiga morgnar.
 • Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.
 • Begränsning av tidsbegränsade anställningar.
 • Regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.
 • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.
 • Arbetstidsmåttet för tillsvidareanställda på stormarknadsavtalet utökas till 30 timmar.
 • Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö (inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet) för att förebygga ohälsa.
 • Ordinarie arbetstid för heltidsanställd i partihandelsavtalet reduceras till 38 timmar per vecka istället för nuvarande 40 timmar per vecka.
 • Även arbete i kylrum ska ge lönetillägg enligt partihandelsavtalet
 • Det ska införas ett löneskydd vid uppsägning av ackord genom att om de lokala parterna inte träffat överenskommelse om ett ackordsystem gäller det genomsnittliga utfallet av ackordet under de tre senaste månaderna till dess att enighet om nytt ackordsystem har uppnåtts.