Industriavtalet är klart

Parterna inom industrin kom den 31 mars överens om ett nytt ettårigt avtal.

Avtalet innebär lönehöjningar om 2,0 procent samt avsättningar till deltidpensionspremie med ytterligare 0,2 procent. För Livsmedelsföretagens medlemmar innebär detta löneökningar med 511 kr per månad.

Industriavtalet bildar norm, det så kallade märket, för kommande förhandlingar.

Vissa av KFOs medlemmar berörs genom särskilda överenskommelser direkt av det nya industriavtalet. Närmare information om avtalsförändringarna kommer att skickas ut till berörda medlemmar så snart de förbundsvisa avtalsprotokollen är klara.

Industrins parter består av:
Arbetsgivarsidan: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, IKEM, Skogsindustrierna.
Arbetstagarsidan: IF-Metall, Livs, GS-facket, Unionen och Sveriges ingenjörer.

KFOs förhandlingar

KFOs förhandlingar börjar den 11 april då avtalen inom handeln ska omförhandlas. Förhoppningsvis har Svensk Handel och Handels då kommit i mål med sitt avtal. Därefter följer förhandlingar för ideella organisationer samt för tjänstemän inom fastighet, industri, petroleum med fler.