Yrkanden växlade för bilvårdsanläggningar

Den 29 april växlade KFO och Svenska Transportarbetareförbundet avtalskrav.

Från Arbetsgivarföreningen KFOs sida leds förhandlingarna av Magnus Lindström och till sin hjälp har han verksamhetskommittén för bilvårdsavtalet.

När är de nya avtalen klara?

De nuvarande avtalen löpte ut den 31 mars. Förhandlingarna startar den 10 maj. KFO kommer löpande att skicka ut information om förhandlingsläget. Så snart ett nytt avtal är klart skickas information ut till alla medlemmar.

Gäller de gamla avtalen tills vidare?

Så länge nya avtal inte är tecknade gäller de gamla avtalen. Lönerevision sker dock när nya avtal är tecknade.

Frågor

Har du frågor om avtalet och förhandlingarna, kontakta Magnus Lindström, e-post magnus.lindstrom@kfo.se, telefon 08-702 54 35.