Avtalsrörelsen 2016

Läs mer om förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen och vad det innebär för KFOs medlemmar.

2016 års rekordstora avtalsrörelse berör mer än tre miljoner arbetstagare, i princip hela arbetsmarknaden. Läget är speciellt, då spänningarna på många håll är större än vanligt. Det ekonomiska läget är osäkert, inte minst internationellt, samtidigt som förväntningarna på löneökningar hos olika yrkesgrupper är höga.

Den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter det så kallade ”märket” – en nivå för avtalens värdeökning som resten av arbetsmarknaden har rättat sig efter. Detta har lett till reallöneökningar och dämpat inflationen, vilket har gynnat både arbetsgivare och arbetstagare.

Facken inom industrin har gått ut med att de vill ha löneökningar på 2,8 procent för att säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Många yrkesgrupper har stora förväntningar på höga löneökningar i kommande avtalsrörelse. Efter att lärarna under de senaste åren haft ett högre utfall än andra delar av arbetsmarknaden menar nu andra yrkesgrupper att det är deras tur att vara prioriterade Till exempel flaggade Kommunal tidigt för att en särskild satsning behövs på kvinnodominerade yrken och lyfte framförallt undersköterskornas löner. Det var också en av anledningarna till att LO inte lyckades samordna sig och ta fram gemensamma avtalskrav. Det innebär att varje LO-förbund förhandlar var för sig vilket kan medföra att vårens avtalsrörelse blir stökig och konfliktfylld.

Riksbanken prognosticerar med höga löneökningar för att nå inflationsmålet om 2 %. Detta har mötts av massiv kritik från näringslivet/arbetsgivarna som menar att detta borde vara en fråga för arbetsmarknadens parter samt att siffrorna är orealistiskt höga.

Merparten av KFOs avtal kommer att omförhandlas under 2016. Ni kommer här kunna läsa om vad som händer i avtalsrörelsen. KFO kommer inom varje kollektivavtalsområde som berörs ta fram yrkanden som överlämnas till de fackliga motparterna. Våra yrkanden kommer att utgå ifrån att kunna stödja medlemmarnas behov av att kunna bedriva verksamheter som är långsiktiga, hållbara och socialt ansvarstagande. Avtalen löper ut mellan 31 mars 2016 fram till hösten 2016.

Uppdaterad
den 1 december, 2015