Förhandlingar pågår för tjänstemän inom industri, fastighet, petroleum med flera

Förhandlingarna mellan KFO, Akademikerförbunden, Ledarna och Unionen startade den 22 april och pågår fortfarande.

Från Arbetsgivarföreningen KFOs sida leds förhandlingarna av Jan-Eric Rönngren och Tobias Nilsson och till sin hjälp har de verksamhetskommittén för industritjänstemän.

När är de nya avtalen klara?

De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars. Förhandlingarna startade den 22 april och fler datum är bokade framöver. KFO kommer löpande att skicka ut information om förhandlingsläget. Så snart ett nytt avtal är klart skickas information ut till alla medlemmar.

Gäller de gamla avtalen tills vidare?

Så länge nya avtal inte är tecknade gäller de gamla avtalen. Lönerevision sker dock när nya avtal är tecknade.

KFOs avtalskrav i korthet:

  • KFO kommer att fortsätta arbeta för en hållbar arbetsmiljö tillsammans med våra medlemmar.
  • Tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett nytt löneavtal med Unionen.
  • Se över tillämpningsreglerna och inrangera de nödvändigaste i löneavtalen.
  • Ta bort avtalets regler om lokal överenskommelse eller överenskommelse på förbundsnivå, för att arbetsgivaren ska få provanställa samt få anställa vid tillfälliga arbetstoppar.

De fackliga organisationernas avtalskrav i korthet:

  • Unionen begär 2,8 % i löneökning och lägst 450 kr, Akademikerförbunden begär 2,8%.
  • Unionen vill att bra jobb ska löna sig, något som bland annat ska ske genom lönekartläggning. Dessutom vill de utveckla lönebildningen hos arbetsgivare som inte har lokal, facklig organisation.
  • De fackliga organisationerna vill verka för balans mellan arbete och fritid samt möjlighet till återhämtning.
  • De fackliga organisationerna vill nå utveckling och trygghet genom möjlighet till delpension.
  • Akademikerförbunden vill ha en bättre lönestatistik.
  • Ledarna vill möjliggöra bättre dialog mellan chefen och chefens chef, bland annat genom individuella utvecklingsplaner.
Uppdaterad
den 28 april, 2016