Förhandlingar pågår för ideella organisationer

Den 16 mars växlade KFO, Akademikerförbunden och Unionen krav för avtalsområdet ideella organisationer.

Från Arbetsgivarföreningen KFOs sida leds förhandlingarna av Christer Johansson, och till sin hjälp har han verksamhetskommittén för ideella organisationer. 

När är det nya avtalet klart?

De nuvarande kollektivavtalen mellan KFO å ena sidan och Unionen respektive Akademikerförbunden å andra sidan går ut den 30 april. Förhandlingar pågår för närvarande.

KFO kommer löpande att skicka ut information om förhandlingsläget. Så snart ett nytt avtal är klart skickas information ut till alla medlemmar.

Gäller det gamla avtalet tills vidare?

Så länge ett nytt avtal inte är tecknat gäller det gamla avtalet. Lönerevision sker dock när ett nytt avtal är tecknat.

Unionens respektive Akademikerförbundens krav i korthet:

  • Avtalsperiod om tolv månader.
  • Löneutrymme om 2,8 % på lönesumman vid revisionsdatum 1 maj. Unionen vill dessutom ha en individgaranti om 450 kr per medlem.
  • Årlig löneanalys/lönekartläggning i syfte att motverka osakliga löneskillnader.
  • Förstärkt och flexibel pension, innebärande att arbetsgivaren ska sätta av ytterligare pensionspremier samt att arbetstagaren ska ha en rätt till tjänstledighet i pensioneringssyfte.
  • Rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete (Unionen).
  • Restid ska ingå i arbetstiden.
  • Arbete vid obekväma eller oregelbundna tider ska kompenseras med kortare arbetstid.
  • Rätten till övertidskompensation ska inte kunna avtalas bort under det första anställningsåret.
  • Satsning på arbetsmiljöfrågor.