Avtalsförhandlingar hushållsnära tjänster

Förhandlingar om ett nytt avtal pågår. Det gällande avtalet för hushållsnära tjänster fortlöper även efter den 30 september, fram till dess en ny överenskommelse är träffad.

KFO och Kommunal växlade yrkanden den 22 juni. Förhandlingar med Kommunal pågår för närvarande och de gällande avtalet fortlöper till dess att ny överenskommelse är träffad. Detta gäller även möjligheten att anställa per timme. Lönerevision inom Kommunals område sker när avtalet är klart.

Vi informerar så snart förhandlingarna är avslutade. 

Kommunals krav i korthet:

  • Löneökningar som höjs i krontal med det så kallade märket som förhandlats fram på övriga arbetsmarknaden.
  • Heltid som norm för samtliga arbetstagare.

KFOs yrkanden utgår ifrån den övergripande avtalsinriktningen, se länk.

Under de första förhandlingstillfällena kommer parterna precisera sina respektive yrkanden.