Avtalsförhandlingar för personlig assistans

Avtalet för personlig assistans löpte ut den 31 augusti 2016. KFO och Kommunal växlade yrkanden den 22 juni.

Avtalet för personlig assistans löpte ut den 31 augusti 2016. KFO och Kommunal växlade avtalskrav i slutet av juni. Förhandlingar om nytt avtal fortsätter den 26-27 september med förhoppningar om att det ska bli färdigt. Lönerevision görs först när nytt avtal har tecknats. Vi återkommer med information om hur förhandlingarna går.

Kommunals krav i korthet:

  • Löneökningar som höjs i krontal med det så kallade märket som förhandlats fram på övriga arbetsmarknaden.
  • Heltid som norm för samtliga arbetstagare.  

KFOs yrkanden utgår ifrån den övergripande avtalsinriktningen, se länk. Utöver det har KFO särskilt framhållit de svåra utmaningar som branschen står inför.

Under de första förhandlingstillfällena kommer parterna precisera sina respektive yrkanden.

Lönerevision görs först när nytt avtal har tecknats. Vi kommer regelbundet att skicka information om hur förhandlingarna går.