Avtalsförhandlingar för hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs avtal för hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) löpte ut den 31 juli 2016. KFO och Kommunal växlade yrkanden den 22 juni.

Kommunal

Förhandlingar med Kommunal om nytt avtal pågår och är för närvarande inne i ett intensivare skede. Vår förhoppning är att kunna teckna ett nytt avtal inom närmaste tiden. Så snart vi vet mer återkommer vi med mer information. Lönerevision kommer att ske när avtalet är klart

För att i korthet sammanfatta vad Kommunal vill så yrkar de på:

  • Löneökningar som höjs i krontal med det så kallade märket som förhandlats fram på övriga arbetsmarknaden.
  • En särskild satsning på undersköterskornas löner ska göras.  
  • Heltid som norm för samtliga arbetstagare.  

KFOs yrkanden utgår ifrån den övergripande avtalsinriktningen, se länk.

Under de första förhandlingstillfällena kommer parterna precisera sina respektive yrkanden.

Övriga avtalsparter

Med övriga avtalsparter (Vision, Vårdförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna m.fl.) gäller kollektivavtalet tills vidare. Med dessa fackliga organisationer förs dialog kring förändringar i avtalet vid behov.
Så snart vi har ytterligare information angående avtalsförhandlingarna återkommer vi.