Avtalsförhandlingar för förskolor och skolor

Avtalet för förskolor, skolor och fritidshem löper ut den 31 oktober 2016. KFO och Kommunal växlade yrkanden den 22 juni.

Avtal med Kommunal

KFOs kollektivavtal med Kommunal gäller till och med 31 oktober 2016. Förhandlingarna inleddes den 31 augusti och beräknas vara klara i slutet av oktober. Avvakta med lönerevisionen med Kommunal tills avtalet är klart. Lönerevisionen med Kommunals medlemmar sker per den 1 november 2016. Vi återkommer med information så snart avtalet är klart.

Kommunals krav i korthet:

  • Löneökningar som höjs i krontal med det så kallade märket som förhandlats fram på övriga arbetsmarknaden.
  • Heltid som norm för samtliga arbetstagare.  

KFOs yrkanden utgår ifrån den övergripande avtalsinriktningen, se länk. 

Under de första förhandlingstillfällena kommer parterna precisera sina respektive yrkanden.

Avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Löneavtalet med lärarfacken innehåller inget fastställt löneutrymme för 2016 och 2017. Löneökningar fastställs på företagsnivå och då enligt den förhandlingsordning som gäller, se avtalstrycket sid 39 och framåt. Arbetsgivaren ska i stället genomföra en lönerevision per den 1 september respektive år. KFOs avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller till och med 31 augusti 2018 och några nya förhandlingar sker inte i år.