Avtalsförhandlingar för folkrörelser

KFOs avtal för folkrörelseorganisationer och dess supplement löper ut den 30 september 2016. KFO och Handels växlade yrkanden i slutet av augusti månad.

Förhandlingar om ett nytt avtal pågår för närvarande.

Redan nu vill vi flagga för att KFO kommer att arrangera ett avtalsseminarium efter genomförd avtalsrörelse för våra medlemmar som omfattas av avtalet. Där kommer vi att gå igenom förändringar i folkrörelseavtalet och dess supplement.

Boka datumet för seminariet redan nu:
Tid: Den 6 oktober, kl. 14.00 - 16.00.
Plats: Stockholm.