Avtal klart för tjänsteföretag

KFO träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområdet tjänsteföretag. Avtalsperioden är tolv månader och gäller den 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Överenskommelsen tecknades den 26 maj. Motparter är Unionen och Akademikerförbunden. Överenskommelsen med Unionen är preliminär till dess att deras förbundsstyrelse antagit avtalet. 

För såväl Akademikerförbunden som för Unionen ökas lönesumman för medlemmarna vid företaget med minst 2,2 procent per den 1 april 2016. Medlemmar i Unionen som fyllt 20 år är garanterade en lön om lägst 17 375 kronor per månad. Avtalet innehåller inga individgarantier och heller ingen så kallad flexpension.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i protokollen, som ni hittar genom att logga in på KFOs webbplats.

Utöver vad som ovan angivits har parterna inrättat ett permanent organ för arbetsmiljöfrågor. Överenskommelse har också träffats om att utveckla de partsgemensamma rekommendationerna rörande likabehandling samt att se över det gällande statistikavtalet.

Frågor

För frågor om avtalet och förhandlingarna är ni välkomna att kontakta Tobias Nilsson, telefon 08-702 54 21, e-post tobias.nilsson@kfo.se eller Jan-Eric Rönngren, telefon 08-702 54 36, e-post jan-eric.ronngren@kfo.se