Avtal klart för tjänstemän inom handeln

Avtalsperioden är tolv månader och gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Arbetsgivarföreningen KFO har den 13 maj 2016 träffat ett nytt avtal med Handelsanställdas förbund om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom Handeln. Avtalsperioden är tolv månader och gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Löner och andra ersättningar

Lönerna revideras per den 1 april 2016 och utrymmet är 2,2 procent av tjänstemännens lönesumma. Heltidsanställda tjänstemän garanteras en minsta individuell löneökning om 305 kronor.

Lägstalönerna för tjänstemän som fyllt 20 år uppgår till 17 100 kronor/mån; för dem som fyllt 24 år uppgår månadslönen till 20 000 kronor.

Ersättning för researvode och endagsförättning räknas upp med 2,2 procent från och med den 1 april 2016; garantiprovisioner räknas upp med 200 kronor från och med samma datum.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet samt övriga tillämpningsregler finns i protokollen, som ni hittar genom att logga in på KFOs webbplats.

Allmänna villkor med mera

Avtalet om allmänna villkor påförs vissa redaktionella förändringar, vilka framgår av protokollen. Ett förtydligande har gjorts rörande extra semesterdagar för övertidsavlösen.

Parterna jobbare vidare i den arbetsgrupp som utreder huruvida regler för jour och beredskap kan tillföras avtalet. Enighet råder om att följa arbetet i den arbetsmiljögrupp som finns inom handeln, och vid behov omhänderta dess resultat.

Frågor

För frågor om avtalet och förhandlingarna är ni välkomna att kontakta Jan-Eric Rönngren, telefon 08-702 54 36, e-post jan-eric.ronngren@kfo.se eller Tobias Nilsson, telefon 08-702 54 21, e-post tobias.nilsson@kfo.se