Avtal klart för bilvårdsanläggningar

Avtalsperioden är tretton månader och gäller från och med den 1 april 2016 till den 30 april 2017.

Arbetsgivarföreningen KFO har den 10 maj 2016 träffat ett nytt kollektivavtal för bilvårdsföretag (OKQ8 m fl) med  Transportarbetareförbundet.

Avtalet innebär en höjning av tarifflönerna med i snitt 2,38 procent. Även lönerna för biluthyrare samt avtalens tillägg har reviderats med motsvarande höjning.

Förutom ett par redaktionella ändringar har det i avtalet införts en divisor för anställda enligt reglerna för 38,25 timmar per vecka. Divisorn fastställdes till 166,4 och har betydelse för mertidsersättning och timavdrag. Divisorn för anställda enligt reglerna för 40 timmar per helgfri vecka är oförändrad (175).

Parterna har också tillsatt en arbetsgrupp som skall utreda förutsättningarna för att anpassa Bilvårdsavtalet till det numera sammanslagna avtalet för den privata petroleumhandeln (MAF/PAF).

Frågor

För frågor om avtalet och förhandlingarna är ni välkomna att kontakta Magnus Lindström på telefon 08-702 54 35, e-post magnus.lindstrom@kfo.se eller Tobias Nilsson, telefon 08-702 54 21, e-post tobias.nilsson@kfo.se.