Nya smittskyddsåtgärder från 23 december 2021

Under regeringens och Folkhälsomyndighetens pressträff den 21 december 2021 presenterades flera nya åtgärder kopplade till covid-19-pandemin.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om flera tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Från den 23 december 2021 rekommenderas alla som har möjlighet att arbeta hemifrån att göra det.

Utifrån Folkhälsomyndighetens nya scenarier väntas en omfattande ökning av smittspridning i mitten av januari 2022. Därför införs nu flertalet rekommendationer, restriktioner och allmänna råd för att bromsa smittspridningen och minska belastningen på vården. Regeringen presenterade samtidigt ett antal ekonomiska stödåtgärder till näringliv, kultur och idrott.

Läs mer om de ekonomiska stöden.

Åtgärder från den 23 december 2021

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Rekommendationen gäller till den 31 janauri 2022.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning fram till den 16 januari. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten har även hemställt till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Vikten av vaccination understryks

Både under pressträffen och på sin webbplats understryker Folkhälsomyndigheten vikten av fortsatt vaccination. Dels att ovaccinerade vaccinerar sig samt att redan vaccinerade tar en tredje påfyllnadsdos så snart det är möjligt. Till grund för smittskyddsåtgärderna ligger smittspridningens utveckling, belastningen på hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndighetens framtagna scenarier.

Folkhälsomyndigheten skriver att det liksom vid tidigare scenarier för smittspridning finns en osäkerhet kring utvecklingen. Smittspridningen påverkas bland annat av den fortsatta vaccinationsgraden, hur smittsam den nya virusvarianten omikron visar sig vara och hur väl vaccinen skyddar mot den, samt hur kontaktintensiteten i befolkningen utvecklas.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.