Dags att planera återgång till arbetsplatsen

Många jobbar fortfarande hemma men i takt med att allt fler blir vaccinerade är det nu dags att planera återgången till arbetsplatsen. Ska det ske en gradvis återgång och kommer medarbetare fortfarande delvis arbeta hemma?

Se våra checklistor om vad du som arbetsgivare behöver ha koll på när det gäller till exempel förebyggande av smitta och återgång till arbetsplatsen. Här kan du även få tips på hur du följer upp insatser och hur du utvärderar hur distansarbete och korttidspermittering påverkat verksamheten. 

Återgång till arbetsplatsen

Smitta på arbetsplatsen

Arbete på distans

Uppdaterad
den 21 maj, 2021