Undvik smitta även efter coronakrisen

Vad behöver vi tänka på i arbetet framöver för att även fortsättningsvis minimera spridning av smitta? Lär av det som varit för att jobba säkrare i framtiden. Så här checkar du av att du är på rätt väg med arbetsmiljön.

Beroende på din verksamhets behov kan du behöva ta fram nya planer och vara beredd på det oväntade. Du kan behöva fundera på olika scenarier. Vad kommer att hända efter coronakrisen?

Det är inte så lätt att veta. Men vi kan dra lärdomar från det som hittills varit. Det kan vara ett gott stöd för framtiden.

Beredskap och planer

Först det här med smittan. Att ha beredskap och planer för eventuella nya händelser och utbrott av smitta kan behöva upprättas om du inte redan gjort det. Sen bemanning förstås. Om sjukfrånvaron ökar igen behöver du kanske ha vikarier på plats.

Men inte bara det. Ändringar i verksamhetsplaner, på arbetet och i organisationen kan också behövas.

Behåll det som är bra

Däremot den krisorganisation som under våren har upprättats i många verksamheter, och den ordning för samverkan som arbetsgivare upparbetat med skyddsombud och fackliga företrädare, kan behöva finnas kvar en bra tid framöver. Du behöver fortsatt upprätthålla en god beredskap och en god arbetsmiljö.

Återhämtning som förebyggande

Orken i längden

Medarbetare och chefer som under våren har jobbat ovanligt mycket, och haft hög arbetsbelastning under lång tid, kan behöva få extra återhämtning. Orken är något vi vet kan tryta i tider av pandemi. Fundera på beredskap och plan för att alla ska orka i längden.

Arbetstider och arbetsuppgifter

Återhämtning både i och utanför arbetet är till stor del avgörande för hur bra det förebyggande arbetet blir. Förläggning av arbetstid och tydlighet i vad som ska levereras i arbetet spelar stor roll här. Stöd från chef och kollegor har också stor betydelse. Läs mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklista för balans

Organiseringen av arbetet och fördelningen av arbetsuppgifter kan behöva ses över under en längre tid framöver för att återfå balansen i verksamheten och hos de anställda.

  1. Vad behöver organisationen för att klara av nya utbrott av smitta?
  2. Vad behöver chefer för att klara av nya utbrott av smitta?
  3. Vad behöver de anställda för att klara av nya utbrott av smitta?
  4. Behöver rutiner och instruktioner uppdateras?
  5. Nya arbetssätt inrättas?
  6. Behöver kunskap fyllas på?
  7. Behövs bättre arbetsutrustning på arbetsplatsen?
  8. Finns tillräckligt med personlig skyddsutrustning?
  9. Nya informations- och rapporteringsvägar?
  10. Förbättrad samverkan med andra?