Krav på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

Undantaget från läkarintyg för smittbärarpenning gäller från den 27 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Regeringen meddelade den 16 december 2021 beslutet att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning. Det börjar gälla från och med den 27 december 2021.

Som ett led i att minska smittspridning och avlasta vården återinför regeringen  undantaget från läkarintyg för att få smittbärarpenning.

Den som måste stanna hemma från arbetet på grund av konstaterad eller misstänkt covid-19 kan ansöka om smittbärarpenning. I vanliga fall krävs ett läkarintyg för detta, men i och med att regeringen nu återinför undantaget kan den som stannar hemma ansöka om smittbärarpenning utan läkarintyg. Ansökan av smittbärarpenning görs hos Försäkringskassan.

Om någon i ett hushåll har testat positivt för covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla i hushållet ska stanna hemma och testa sig. Det gäller även symtomfria personer, vaccinerade och ovaccinerade.

Undantaget från läkarintyg för smittbärarpenning gäller från den 27 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

➜ Regeringen.se: Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

➜ Försäkringskassan.se: Coronaviruset - det här gäller  

Uppdaterad
för 9 månader sen