Kortat intervall rekommenderas för tredje dosen

Tre månader mellan andra och tredje dosen rekommenderas.

Den 31 januari meddelade Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om när påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ska ges ändras. Intervallet kortas från fem till tre månader.

Anledningen till att vaccinintervallet förkortas ännu en gång är den mycket kraftiga smittspridningen av covid-19 i hela landet. Genom att tidigarelägga påfyllnadsdosen och korta det rekommenderade intervallet från fem till tre månader, kan smittspridningen bromsas ytterligare, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt pressmeddelande.

Påfyllnadsdos rekommenderas för närvarande till alla som är 18 år och äldre. En tidigare genomgången covid-19-infektion är inget hinder för vaccination.

➜ Se Folkhälsomyndighetens pressmeddelande.