Digital konferens för lyckat arbetsmiljöarbete

Ett partsgemensamt samarbete mellan Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021), Akademikerförbunden genom Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arbetsterapeuter, Kommunal, Vårdförbundet och Vision

Välkommen till en aktiv och engagerande digital dag den 5 november 2020 om hur vi tillsammans kan vässa arbetet för en bättre arbetsmiljö.

På grund av pandemin har arbetsmiljöfrågorna hamnat högre på agendan. Vi vill ge chefer, arbetsgivarföreträdare, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga, inom avtalsområde hälsa, vård och övrig omsorg, en möjlighet att genom utbyte av tips och inspiration av varandra tillsammans utveckla det lokala och systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi bjuder på inspirationsföreläsningar, med Magnus Schubert, verksamhetschef, Kooperativet Industrihuset. Magnus berättar om hur SCARF-modellen kan användas som ett verktyg för att minska stress och förbättra arbetsmiljön.

Daniel Hjalmarsson, UtvecklingsstrategAkademikerförbundet SSR, föreläser om Universiellt Utformande av arbetsplatser. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Det handlar om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor.

Anmälan


Inspirationsdagen är ett partsgemensamt samarbete mellan  Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021), Akademikerförbunden genom Akademikerförbundet SSR, Sveriges Arbetsterapeuter, Kommunal, Vårdförbundet och Vision.