Ekonomiska stöd och förändringar för att begränsa smittspridningen

Regeringen föreslår att flera ekonomiska åtgärder återinförs för att begränsa smittspridningen. Bland annat är syftet att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom och med tanke på nya restriktioner i samhället stötta företag och verksamheter.

Förslagen lämnas i en extra ändringsbudget till riksdagen i januari 2022. När riksdagen godkänt regeringens förslag till finansiering för stöden kommer ändringar att träda i kraft snart därefter.

Stöd riktat till enskilda

  • Ersättning (810 kr/dag) för karensavdrag (kommer gälla retroaktivt från 8 dec 2021 – 31 mars 2022)
  • Ersättning (810 kr/dag) till riskgrupper (kommer gälla retroaktivt från 8 dec 2021 – 31 mars 2022)
  • Viss tillfällig föräldrapenning vid stängning av skola och förskola gäller till och med 31 januari 2022 (föreslås förlängas till och med 31 mars 2022)
  • Tillfällig föräldrapenning till föräldrar till barn som är allvarligt sjuka till och med 31 januari 2022 (föreslås förlängas till och med 31 mars 2022)
  • Återinförande av ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala (föreslås gälla 1 december 2021 – 31 mars 2022 enligt särskild tabell)

➜ Regeringen.se: Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona

➜ Försäkringskassan.se: Coronaviruset - det här gäller 

Smittbärarpenning 

Regeringen meddelade den 16 december 2021 beslutet att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning. Det börjar gälla från och med den 27 december 2021-31 mars 2022.

➜ Läs mer om smittbärarpenning

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Det slopade kravet på läkarintyg planeras att ingå i den extra ändringsbudget som lämnas till riksdagen i januari 2022.

Förslaget är särskilt viktigt för att minska belastningen på vården och för att begränsa smittspridningen. Det slopade kravet på läkarintyg föreslås träda i kraft den 7 februari, men tillämpas från och med den 19 januari och gäller till och med den 31 mars 2022.

➜ Regeringen.se: Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Stöd riktat till företag och verksamheter

Omställningsstöd till företag

Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om.

Regeringen har meddelat att stödet ska återinföras för december 2021 och januari 2022. Det kan även bli aktuellt med ytterligare förlängningar.

➜ Regeringen.se: Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

➜ Skatteverket.se: Information för företag, föreningar och offentliga aktörer

➜ Regeringen.se: Nya stöd till företag, kultur och idrott.

Omställningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

För att stötta enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna har regeringen infört två särskilda omsättningsstöd.

Den 17 december 2021 meddelade regeringen att omsättningsstöden återinförs för december månad. Stöden söks retroaktivt och kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen i januari 2022. Regeringen följer utvecklingen noggrant och är beredd att införa ytterligare stödperioder om det behövs.

➜ Regeringen.se: Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

➜ Skatteverket.se: Information för företag, föreningar och offentliga aktörer

➜ Regeringen.se: Nya stöd till företag, kultur och idrott.

Korttidspermitteringens karenstid tas bort

Förslaget innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Möjligheten att ansöka om och beviljas stöd vid korttidsarbete ska bestämmas utifrån de ordinarie reglerna i lagen om stöd vid korttidsarbete.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021. Ansökan om stöd ska enligt förslaget lämnas till Skatteverket.

➜ Regeringen.se: Nya stöd till företag, kultur och idrott.

Idrott och kultur

Regeringen föreslår att idrotten tillförs nya krisstödsmedel på totalt 80 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas enligt samma principer som tidigare krisstöd till idrotten. Det är idrottsrörelsen, genom Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden, som avgör var pengarna hamnar. Regeringen kommer att återkomma med besked om när pengarna kan betalas när riksdagen tagit ställning till förslaget.

Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs 120 miljoner kronor i krismedel. Regeringen kommer att återkomma med besked om hur pengarna ska fördelas och när de kan betalas ut när riksdagen tagit ställning till förslaget.

➜ Regeringen.se: Nya stöd till företag, kultur och idrott.