Ekonomiska stöd till verksamheter och arbetsgivare

Riksdag och regering har den 3 februari 2022 beslutat om flera ekonomiska stöd till verksamheter, arbetsgivare och individer med anledning av covid-19.

Följande åtgärder inom socialförsäkringen förlängs

Förordningarna träder i kraft den 7 februari och kan därefter tillämpas av Försäkringskassan.

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Återinförs och gäller till och med den 31 mars 2022. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med den 19 januari 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från och med den 8 december 2021.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december till och med den 31 mars.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning till vissa anhöriga till riskgrupper

Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader

Ersättningar för arbetsgivares sjuklönekostnader över normalnivå återinförs och gäller retroaktivt från och med den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Så redovisas sjuklönekostnaderna

Sjuklönekostnaderna redovisas i arbetsgivardeklarationen per olika redovisningsperioder, det innebär att arbetsgivare betalar ut sjuklön som vanligt och Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren via skattekontot. Läs mer hos Försäkringskassan.

➜ Läs mer på Regeringen.se: Coronaåtgärder i socialförsäkringen (3 februari). 

Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning

Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning och till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn är redan beslutade åtgärder som ligger kvar till och med den 31 mars 2022.

Smittbärarpenning

Regeringen meddelade den 16 december 2021 beslutet att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning, gäller för perioden 27 december 2021-31 mars 2022. Den 8 februari meddelade regeringen att åtgärden ligger fast under den aviserade perioden. Läs mer om smittbärarpenning

➜ Regeringen.se: Besked om fortsatta ekonomiska stödåtgärder (8 februari).

Stöd riktat till företag och verksamheter

Omställningsstöd till företag februari ut

Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om. Den 21 december återinförde regeringen stödet för december 2021 och januari 2022. Den 8 februari meddelade regeringen att stödet ligget kvar till och med februari 2022. 

➜ Regeringen.se: Besked om fortsatta ekonomiska stödåtgärder (8 februari).

➜ Regeringen.se: Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

➜ Skatteverket.se: Information för företag, föreningar och offentliga aktörer

➜ Regeringen.se: Nya stöd till företag, kultur och idrott (21 december).

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag införs för tiden december 2021 - februari 2022

Regeringen har beslutat att utöka tiden för omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) som drabbats av omsättningstapp till följd av pandemin. Stöden utökas för tiden december 2021 - februari 2022, de bestämmelser som reglerar denna period träder i kraft den 7 februari 2022.  

Korttidspermitteringens karenstid tas bort

Förslaget innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Möjligheten att ansöka om och beviljas stöd vid korttidsarbete ska bestämmas utifrån de ordinarie reglerna i lagen om stöd vid korttidsarbete.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021. Ansökan om stöd ska enligt förslaget lämnas till Skatteverket.

➜ Läs mer om den nya perioden för stöd för korttidsarbete.

➜ Regeringen.se: Nya stöd till företag, kultur och idrott (21 december).

Uppdaterad
för 7 månader sen